นายกเทศมนตรีนครสงขลา นำประชาชนชาวสงขลาร่วมขบวนแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน

แห่ผ้าขึ้นเขาตังกวน

นายกเทศมนตรีนครสงขลา นำประชาชนชาวสงขลาร่วมขบวนแห่ผ้าห่มองค์เ…

Read More