นายกฯ เทศบาลนครหาดใหญ่ ตรวจเยี่ยมในวันสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2564 

  วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564    พล.ต.ท.สาคร&…

Read More