นายกล้าณรงค์ จันทิก รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบจ.สงขลา

วันที่ 27 กันยายน 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริ…

Read More