นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 62 ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความมั่นคง และภูมิประเทศในพื้นที่จังหวัดสงขลา

นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 62 ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ การ…

Read More
Verified by ExactMetrics