ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)

ในวันที่ 29 ก.ค. 63 เวลา 13.30 น. นายนฤทธิ์  มงคลศรี รอ…

Read More
Verified by ExactMetrics