ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 มาตรการควบคุมการเดินทางเข้า/ออก ผ่านท่าอากาศยานหาดใหญ่

ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 มาตรการควบคุมการเดินทางเข้า/ออก ผ่านท่าอากาศยานหาดใหญ่

ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 มาตรการควบคุมการเดินทางเข้า/ออก…

Read More
Verified by ExactMetrics