ดร. วิษณุ เครืองาม   เป็นประธานในพิธีปิดทองฐานหลวงพ่อทวด จังหวัดสงขลา

รองนายกรัฐมนตรี ประธานพิธีปิดทองบริเวณฐานหลวงพ่อทวด ณ บริเวณ…

Read More
Verified by ExactMetrics