ชาวสวนยางนรา เผยหลังหน่วยงานรัฐเข้ามาแก้ปัญหาโรคใบยางร่วง ต้นยางพารา เริ่มฟื้นตัว

ชาวสวนยางนรา เผยหลังหน่วยงานรัฐเข้ามาแก้ปัญหาโรคใบยางร่วง ต้…

Read More