ชาวบ้าน 3 ต. ใน อ.จะนะ นับพัน ร่วมถกโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรม

ชาวบ้าน 3 ต. ใน อ.จะนะ นับพัน ร่วมถกโครงการเมืองต้นแบบอุตสาห…

Read More