จังหวัดสงขลา  เปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการคัดบรรจุสินค้าเกษตรระบบมาตรฐาน GMP

จังหวัดสงขลา  เปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการคัดบรรจุสิ…

Read More