จังหวัดสงขลา เปิดศูนย์สื่อมวลชน Press Center การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์

วันที่ (19 มิ.ย.60) ที่ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ …

Read More