จังหวัดสงขลา เดินหน้าพัฒนาทักษะอาชีพให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน

จังหวัดสงขลา เดินหน้าพัฒนาทักษะอาชีพให้สอดรับกับความต้องการข…

Read More