จังหวัดสงขลา หารือกับผู้ประกอบการกว่า 40 โรงงาน เร่งควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด19

จังหวัดสงขลา หารือกับผู้ประกอบการกว่า 40 โรงงาน เร…

Read More