จังหวัดสงขลา สรุปสถานการณ์ความเสียหายจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK)

จังหวัดสงขลา สรุปสถานการณ์ความเสียหายจากพายุโซนร้อน “ป…

Read More