จังหวัดสงขลา พร้อมต้อนรับการประชุม ครม.สัญจร 27-28 พฤศจิกายน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี มีกำหนด…

Read More