จังหวัดสงขลา จัดเสวนา “บทบาทสื่อสาธารณะกับทิศทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา”

จังหวัดสงขลา จัดเสวนา “บทบาทสื่อสาธารณะกับทิศทางการพัฒน…

Read More