จังหวัดสงขลา จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาคนพิการทางสติปัญญา

จังหวัดสงขลา จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาคนพิการทางสติป…

Read More