จังหวัดสงขลา กำหนดผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจ ละหมาดญะมาอะห์ และละหมาดวันศุกร์

จังหวัดสงขลา กำหนดแนวทางการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจ ละหมาดญะ…

Read More