จังหวัดสงขลามอบภาพถ่ายพระราชทานแก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี

จังหวัดสงขลามอบภาพถ่ายพระราชทานแก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น…

Read More