“ควน ทวนยก” ศิลปินแห่งชาติ ปั้นเยาวชนสืบทอดเอกลักษณ์ใต้ หนังตะลุงดั้งเดิมและฝึกพื้นฐานโนรา

  “ควน ทวนยก” ศิลปินแห่งชาติ ปั้นเยาวชนสืบทอดเอกลั…

Read More
Verified by ExactMetrics