“ควน ทวนยก” ศิลปินแห่งชาติ ปั้นเยาวชนสืบทอดเอกลักษณ์ใต้ หนังตะลุงดั้งเดิมและฝึกพื้นฐานโนรา

Spread the love

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics