คนจะนะเดือดเดินขบวนประท้วง ผอ.รพ จะนะ เนื่องจากประพฤติตัวไม่เหมาะสม!!!

คนจะนะเดือดเดินขบวนประท้วง ผอ.รพ จะนะ เนื่องจากประพฤติตัวไม่…

Read More