คนจะนะเดือดเดินขบวนประท้วง ผอ.รพ จะนะ เนื่องจากประพฤติตัวไม่เหมาะสม!!!

Spread the love

คนจะนะเดือดเดินขบวนประท้วง ผอ.รพ จะนะ เนื่องจากประพฤติตัวไม่เหมาะสม!!!

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น ชาวบ้านอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เดินขบวนประท้วง นายแพทย์สุภัทร  ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลาเนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นหมอสุภัทร เป็นแกนนำคัดค้านการพัฒนาโครงการต่างๆของรัฐบาลในพื้นที่ภาคใต้มาโดยตลอดทั้งๆที่หลายๆโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของภาคใต้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในภาพรวมต่อประเทศชาติและได้รับการสนับสนุนจากคนในพื้นที่

แต่การปฏิบัติตัวของหมอสุภัทรที่ผ่านมานั้นไม่ต้องการให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่อีกทั้งยังเล่นเกมส์การเมืองกับกลุ่มฝ่ายค้านเพื่อต่อต้านรัฐบาล ละเลยการทำหน้าที่แพทย์ที่ดีทั้งๆทควรจะเอาเวลาไปรักษาคนไข้ที่มาใช้บริการอย่างแออัดที่โรงพยาบาลจะนะ หรือแก้ไขปัญหาในโรงพยาบาลให้ดีขึ้นกลับใช้เวลาไปกับการคัดค้านโครงการของรัฐ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts