คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ฟรี ฝึกปฏิบัติจริงก่อนส่ง นศ. ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา บริการซ่อมคอมพิวเ…

Read More

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา นำ นศ. พัฒนาวัด สืบสานพระพุทธศาสนา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา นำ นศ. พัฒนาวัด สืบสานพระพุ…

Read More