คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ทำโครงการจิตอาสาฯ ผลิตชิ้นงานสร้างประโยชน์ชุมชน พร้อมมอบของขวัญวันเด็ก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ทำโครงการจิตอาสาฯ ผลิตชิ้นงานสร้างประโยชน์ชุมชน พร้อมมอบของขวัญวันเด็ก
Spread the love

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ทำโครงการจิตอาสาฯ ผลิตชิ้นงานสร้างประโยชน์ชุมชน พร้อมมอบของขวัญวันเด็ก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ทำโครงการจิตอาสาฯ ผลิตชิ้นงานสร้างประโยชน์ชุมชน พร้อมมอบของขวัญวันเด็ก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ รร.วัดสลักป่าเก่า และวัดสลักป่าเก่า จัดโครงการจิตอาสาบูรณาการงานทำนุศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ออกแบบและผลิตชิ้นงานสร้างประโยชน์ให้ชุมชน พร้อมจัดกิจกรรมนันทนาการมอบของขวัญวันเด็ก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ทำโครงการจิตอาสาฯ ผลิตชิ้นงานสร้างประโยชน์ชุมชน พร้อมมอบของขวัญวันเด็ก

เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2567     ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการจิตอาสาบูรณาการงานทำนุศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนวัดสลักป่าเก่าและวัดสลักป่าเก่า ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา นำโดย ดร.กันตภณ มะหาหมัด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาของทางคณะฯ ในการพัฒนา/ปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงและซ่อมแซมเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้งของโรงเรียนวัดสลักป่าเก่า และจัดกิจกรรมนันทนาการเนื่องในวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กๆ ในพื้นที่

ผศ.วีรชัย มัฐฏารักษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการบูรณาการกิจกรรมด้านทำนุศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาในการพัฒนาทักษะนักศึกษาและนักเรียนในชุมชน เพิ่มทักษะในการออกแบบและผลิตชิ้นงานของนักศึกษาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชน รวมถึงบูรณาการงานทำนุศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ที่เป็นภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับคนในชุมชนท้องถิ่น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ทำโครงการจิตอาสาฯ ผลิตชิ้นงานสร้างประโยชน์ชุมชน พร้อมมอบของขวัญวันเด็ก
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics