คณะเกษตร มรภ.สงขลา ปลื้มช่วยเหลือประชาชนช่วง Covid-19 ระบาดที่สนับสนุนผลิตผลทางการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ขอบคุณทุกองค์กรร่วมส่งความช่ว…

Read More