คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม  2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอ…

Read More

คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ จัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ…

Read More