การสัมมนา รถโดยสารสาธารณะปลอดภัยภาคใต้ ครั้งที่ 2 “รถรับ – ส่งนักเรียนปลอดภัย”

ศูนย์ ปภ. เขต 12 สงขลา ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา และ…

Read More