กาชาดสงขลาร่วมกับห้างฯโอเดียน หาดใหญ่และสธวท.สงขลา พร้อมองค์กรภาคีร่วมกันแจกข้าวฟรี

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมาษยน 2563  เวลา 11.00 น. ณ บริเวณหน…

Read More