รู้หรือไม่? คนไทยมีธนบัตรใช้มากว่า 114 ปีแล้ว

Spread the love

               รู้หรือไม่? คนไทยมีธนบัตรใช้มากว่า 114 ปีแล้ว

 

ย้อนไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประเทศไทยมีธนบัตรแบบที่ 1 ออกใช้เป็นครั้งแรก พิมพ์ที่บริษัท Thomas de la Rue ประเทศอังกฤษ ธนบัตรชุดนี้มีการพิมพ์ด้านหน้าเพียงด้านเดียว จึงเรียกว่า “ธนบัตรหน้าเดียว” มีทั้งหมด 7 ชนิดราคา ได้แก่ ราคา 1 บาท, 5 บาท, 10 บาท, 20 บาท, 50 บาท, 100 บาท และ 1,000 บาท บนหน้าธนบัตรมีข้อความว่า “รัฐบาลสยามสัญญาจะจ่ายเงินให้แก่ผู้นำธนบัตรนี้มาขึ้นเป็นเงินตราสยาม” ลักษณะสำคัญที่สังเกตได้ คือ ตราแผ่นดินที่อยู่ด้านบน มุมทั้งสี่มีเลขไทยและเลขอารบิกแจ้งราคา ส่วนกลางของธนบัตรมีอักษรโรมันและอักษรไทยแจ้งราคาอยู่ภายในกรอบ ถัดลงมามีลายมือชื่อเจ้าพนักงาน และเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ด้านซ้ายและขวามีอักษรจีนและอักษรอาหรับภาษามลายูอยู่ภายในกรอบ และแม้ว่าจะเป็นธนบัตรแบบแรกของไทย แต่ก็ได้มีการนำวิทยาการที่ทันสมัยเพื่อต่อต้านการปลอมแปลงธนบัตรมาใช้ ด้วยการใช้ลายน้ำในเนื้อกระดาษเป็นรูปช้างสามเศียร รวมทั้งลายน้ำคำว่า รัฐบาลสยาม GOVERNMENT OF SIAM กับตัวอักษรและตัวเลขแจ้งราคาอีกด้วย

ธนบัตรแบบที่ 1 นี้ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2445 และกรมธนบัตรได้เปิดรับแลกแก่ประชาชนทั่วไปอย่างเป็นทางการครั้งแรกในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2445 หรือวันนี้เมื่อ 114 ปีที่แล้วนั่นเอง นับเป็นจุดเริ่มต้นของการพลิกโฉมระบบการเงินไทยให้มีความสะดวก ปลอดภัย เป็นรากฐานของเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและน่าเชื่อถือจวบจนปัจจุบัน

#แบงก์ชาติ #ธนบัตร

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts