กาชาดจังหวัดสงขลาร่วมกับห้างฯโอเดียนหาดใหญ่และสธวท.สงขลาพร้อมด้วยองค์กรภาคีร่วมกันแจกข้าวฟรี

วันพฤหัสที่ 23 เมษายน  2563  เวลา11.00 น.  นา…

Read More