กักตัวกลุ่มดะวะห์ ติดเชื้อไวรัส COVID – 19 จำนวน 11 ราย  ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม  

กลุ่มดะวะห์ที่กลับจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งกักตัวในจังหวัดสง…

Read More