กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับ กฟผ. จัดวางบ้านปลาปะการังเทียมด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า

  กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับ กฟผ. สานต่อโครงการบ้านปลา วา…

Read More