กลุ่มหนุน นิคมฯจะนะ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี-ประธานสภา หนุน รบ. สร้างอุตสาหกรรมจะนะ

กลุ่มหนุน นิคมฯจะนะ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี-ประธานสภา หนุ…

Read More