กรมราชทัณฑ์ จัดพิธีมอบทุนประกอบอาชีพผู้พ้นโทษ คืนคนดีสู่สังคม

กรมราชทัณฑ์ จัดพิธีมอบทุนประกอบอาชีพผู้พ้นโทษ คืนคนดีสู่สังค…

Read More