กฟผ. โรงไฟฟ้าจะนะ มอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) พร้อมชุดกรองจ่ายอากาศบริสุทธิ์ ให้กับโรงพยาบาลสนาม

กฟผ. โรงไฟฟ้าจะนะ มอบหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR) พร้อมชุดกรองจ่า…

Read More