กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม ร่วมกับชุมชน ถวายผ้าป่ามหากุศลเฉลิมพระเกียรติ สนับสนุนทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม ร่วมกับชุมชน ถวายผ้าป่ามหากุศลเฉลิมพระ…

Read More