กฟผ.สนับสนุนวิจัย “ปะการังเทียม” หวังเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในทะเลชายฝั่งอำเภอเทพา

โครงการโรงไฟฟ้าเทพา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) จังห…

Read More