กฟผ. ยืนยันรายงาน EHIA โรงไฟฟ้าเทพา โปร่งใสและเปิดกว้างให้ประชาชนมีส่วนร่วม

    กฟผ. ยืนยันรายงาน EHIA โรงไฟฟ้าเทพา โปร่งใสและ…

Read More