กฟผ. นำสื่อมวลชนภาคใต้ ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด “Jimah” มาเลเซีย

    วันที่ 9 พ.ย. 60  เวลา 09.30 น. ตามเวลาท้…

Read More