กฟผ. ชี้แจงข่าวคลาดเคลื่อน ไม่เคยเสนอเก็บค่าไฟฟ้าสำรอง

    กฟผ. ชี้แจงข่าวคลาดเคลื่อน ไม่เคยเสนอเก็บค่าไฟ…

Read More