กฟผ. จับมือ บ้านผีเสื้อ ลงนาม MOUพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบไฮโดรเจน

กฟผ. จับมือ บ้านผีเสื้อ ลงนาม MOUพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพล…

Read More