มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมพลังเดินหน้าต้านโกงทุกรูปแบบ ประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมพลังเดินหน้าต้านโกงทุกรูปแบบ ประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมพลังเดินหน้าต้านโกงทุกรูปแบบ ประกาศนโยบ…

Read More

มรภ.สงขลา ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

มรภ.สงขลา ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

มรภ.สงขลา ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เ…

Read More