อบจ.สงขลาเปิดยิ่งใหญ่ ซิงกอร่าเกมส์ ครั้งที่ 36

Spread the love

14 ตุลาคม 2561 ที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กำหนดจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “ซิงกอร่าเกมส์” อย่างยิ่งใหญ่ โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการแข่งขัน นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กล่าวรายงาน ซึ่งมีกงสุลมาเลเซีย ผู้แทนกงสุลอินโดนีเซีย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และประชาชนชาวสงขลา เข้าร่วมพิธีเปิดฯ เป็นจำนวนมาก ในส่วนของเทศบาลนครสงขลา ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เดินนำขบวนคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้


สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศเทศไทย เป็นกีฬาประเพณี ที่ได้จัดการแข่งขันมาเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนในโรงเรียนสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านสุขภาพอนามัย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา ตลอดจนถึงการฝึกฝนความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจ มีความเสียสละ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามารถหล่อหลอมตนเองให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร
โดยการแข่งขันฯ รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 36 “ซิงกอร่าเกมส์” มี “พี่หูเลี่ยม น้องหูกลม” เป็นตัวนำโชค ภายใต้คำขวัญ “กีฬาสมานฉันท์ สร้างสัมพันธ์ ท้องถิ่นใต้” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-20 ตุลาคม 2561 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการแข่งขัน จาก 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 59 แห่ง และมีการแข่งขันกีฬา จำนวน 11 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล , ฟุตซอล , เซปัคตะกร้อ , วอลเลย์บอล , วอลเลย์บอลชายหาด, เทเบิลเทนนิส , เปตอง , แบดมินตัน , หมากฮอสไทย , หมากรุกไทย และกรีฑา ทั้งนี้เป็นการแข่งขันกีฬา เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts