มรภ.สงขลา โชว์ศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ

Spread the love

 

                มรภ.สงขลา จัดเต็มศิลปะการแสดงโชว์เวที นานาชาติ สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ร่วมกับมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร์ พร้อมถ่ายทอดความงดงามแบบไทย

                นายโอภาส อิสโม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการเดินทางไปเผยแพร่ศิลปะการแสดงระดับนานาชาติ ณ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อเร็วๆ นี้ว่า การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสำคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  มรภ.สงขลา เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ อีกทั้งนโยบายสภามหาวิทยาลัยมีเป้าหมายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์ผลงานสู่สายตาสาธารณชน ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดง ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงในการพัฒนานักศึกษา ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

                นายโอภาส กล่าวว่า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงจัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ โดยนำการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้และวัฒนธรรมไทยหลายแขนง อาทิ การแสดงหนังตะลุง มโนราห์ โขน รำ เข้าร่วมในงานเทศกาล “International Dance Festival” ณ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย และร่วมฝึกปฏิบัติการ (Workshop) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะการแสดงจากประเทศอื่นๆ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร์ ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ พร้อมกันนั้น มรภ.สงขลา ได้นำศิลปะการแสดงแบบไทย ไปถ่ายทอดให้กับคณะนักแสดงจากต่างประเทศด้วย

                ด้าน ดร.จรรย์สมร ผลบุญ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า การเดินทางไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการนำความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ขณะเดียวกันนักศึกษาได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้กับประสบการณ์จริงด้านการจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดย มรภ.สงขลา ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมสืบสาน สร้างสรรค์ อนุรักษ์และรวบรวมองค์ความรู้ ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในทุกระดับ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics