เปิดยิ่งใหญ่ Digital Thailand Big Bang Regional 2018 ที่เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

Spread the love

      วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ให้ ดร.พิเชฐ  ดุรงเวโรจน์  รมต.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานพิธีเปิด Digital Thailand Big Bang Regional 2018   พร้อมด้วยนายศักระ  กปิลกาญจน์  รองผู้ว่าฯ   สงขลา  และ ดร.ณัฐพล  นิมมานพัชรินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และผู้มีเกียรติทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ณ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล ชั้น 5 หาดใหญ่  สงขลา  ในธีม”Digital Transformation Thailand” โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน   ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561   ก่อนกลับขึ้นกรุง ปิดท้ายจัดงานยักษ์ใหญ่แห่งภูมิภาคเอเซียอาคเนย์  Digital Thailand Big Bang 2018 ชูคอนเซ็ปต์  “Thailand Big Data -เข้าใจ Big Data เพื่ออนาคตข้างหน้าของเราทุกคน  ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2561 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อสานต่อความตระหนัก สู่การให้ความรู้ความเข้าใจ เตรียมพร้อมคนไทยสู่ DIGITAL THAILAND โดยสมบูรณ์

 

     ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า  ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์  ซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ก้าวเข้ามามีบทบาทกับชีวิตทุกคนมากขึ้น   เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสรรค์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม ทรัพยากรมนุษย์และข้อมูล รวมทั้งเป็นตัวเร่งการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเป็นเครื่องมือพลิกโฉมประเทศไทยตามแนวทางของ Digital Transformation เพื่อให้ไทยหลุดพ้นจากับดักทางเศรษฐกิจ โดยได้ดำเนินการตั้งแต่ การวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทั่วประเทศ สร้างรายได้ให้ประชาชนในชุมชนผ่าน E-Commerce และยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ การเรียนรู้ การเข้าถึงบริการของรัฐ การทำการเกษตรยุคใหม่  รัฐบาลเร่งปรับฐานเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมดิจิทัลผ่านโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ อาทิ Smart City ,  Coding Nation, Digital Transformation  และ  Digital Park Thailand ที่จะส่งให้ไทยเป็นผู้นำด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาค

     การจัดงาน Digital Thailand Big Bang Regional 2018 ทั้ง 4 ภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ ระยอง และสงขลา ในปีนี้ ภายใต้แนวคิด “Digital Transformation Thailand” โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน  เป็นการประกาศจุดยืนและความมุ่งมั่นของรัฐบาล ที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนี้เพื่อการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยมี depa เป็นแกนกลางในการจัด

     ทางด้าน ดร.ณัฐพล  นิมมานพัชรินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวสรุปว่า งาน Digital Thailand Big Bang Regional 2018 ในระดับภูมิภาค ซึ่งจัดตั้งแต่เดือนกรกฏาคม – สิงหาคม 2561 โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้อย่างสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ประโยขน์  ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน   มียอดผู้เข้าชมงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 58,000 คน ประกอบด้วยกลุ่มผู้ประกอบการ นักพัฒนาดิจิทัลชอฟต์แวร์ โปรแกรมเมอร์ นักเรียน นักศึกษา ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ  และประชาชนทั่วไป  โดยที่จังหวัดขอนแก่น 17,181 คน เชียงใหม่  14,262  คน  ระยอง  10,961 คน และหาดใหญ่ สงขลา ประมาณ 15,000 คน  

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics