PFP ได้รับเกียรติบรรยาย การบริหารการจัดการโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในยุค 4.0

Spread the love

PFP บรรยายหัวข้อการบริหารการจัดการโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในยุค 4.0

            เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปภายใต้แบรนด์ PFP  ได้รับเกียรติในการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การบริหารการจัดการโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในยุค 4.0” เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย คุณจารึก  การะหงส์ ผู้จัดการฝ่ายผลิตโรงงาน  อีกทั้งนำผลิตภัณฑ์ พีเอฟพี เพื่อจัดชิมให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม  

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics