เตือนผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์

Spread the love

ด้วยปี พ.ศ. 2561 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) เป็นผู้รับผิดชอบร่วมกันในการอำนวยความสะดวก แก่ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

ซึ่งการเดินทางขาไปจะเริ่มระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 – 20 กรกฎาคม 2561 และ16 สิงหาคม 2561 ขากลับระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2561 –3 กันยายน 2561 และ 20 กันยายน 2561 ซึ่งในระหว่างนั้น ท่าอากาศยานหาดใหญ่ คาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการหนาแน่น ทั้งปริมาณรถยนต์ และการจราจรคับคั่ง

จึงขอให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทาง ก่อนขึ้นเครื่อง 2–3 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการล่าช้าอันเนื่องมาจากกรณีดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเที่ยวบิน และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) หมายเลขโทรศัพท์ 074–227000 , 074-227001-3

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics