การสัมมนาเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย

Spread the love

วันที่ 6 มิถุนายน  2561 ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์พลาซ่า หาดใหญ่   พล.ต.ไพศาล งามวงศ์วาน  เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย เป็นการกำหนดความเร่งด่วนของพื้นที่และมาตรการเสริม  ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการสร้างรั้วชายแดนในลักษณะต่างฝ่ายต่างทำ ่ทำให้เกิดพื้นที่ว่างระหว่างไทยกับมาเลเซียที่เรียกว่า No man’s Land ขึ้น และไม่สามารถที่จะปฏิบัติต่อพื้นที่ดังกล่าวได้  จึงได้มีการประชุมหารือกันเพื่อแก้ไขปัญหา โดยการสร้างรั้วชายแดนร่วมกัน ซึ่งได้มีการดำเนินการไปแล้ว 1 พื้นที่ คือบริเวณด่านปาดังเบซาร์ และกำลังดำเนินการอีก 1 พื้นที่คือด่านนอก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปักปันเขตแดนร่วมไทย-มาเลเซีย (LBC) ซึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาตามแนวชายแดนได้ทั้งหมด จะต้องมีมาตการเสริมในการแก้ปัญหานี้ไปด้วย

พันเอกณัฏษ์ชนพล  ่ขันเบ็ญจรงค์  ผู้อำนวยการกองพัฒนาและประสานงานยุทธศาสตร์ชายแดน สำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง กรมกิจการชายแดนทหาร ได้กล่าวถึงผู้เข้ารับการสัมมนาในครั้งนี้จะได้รับทราบสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนไทย-มาเลเซีย   โครงการจัดแนวเครื่องกีดขวางบริเวณแนวชายแดน  ความคืบหน้าของรั้วชายแดน  รับทราบความร่วมมือชายแดนภายใต้กลไกคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค  เพื่อพิจารณาความเร่งด่วนของพื้นที่/รูปแบบในการสร้างรั้วชายแดนให้สอดคล้องกับภัยคุกคาม ความเหมาะสม ความคุ้มค่า และความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงชายแดนของไทยในอนาคต และหามาตรการเพิ่มเติมนอกเหนือจากการสร้างรั้วชายแดนร่วม เพื่อให้การบริหารจัดการชายแดนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 สำหรับการสัมมนาจัดตั้งแต่วันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 รวม 3 วัน  โดยมีผู้เข้าร่วมจากกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปรามยาเสพติด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ กรมศุลกากร  ศู่นย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้แทนจากจังหวัดรวม 35 นาย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics