งานเลี้ยงครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งชมรมปิยะมิตรไทยและรำลึกการเข้าร่วมพัฒนาชาติไทยครบรอบ 31 ปี

Spread the love

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน  2561  ณ หอประชุมโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ หาดใหญ่   ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ครบรอบ 10 ของการก่อตั้งชมรมปิยะมิตรไทย และ รำลึกการเข้าร่วมพัฒนาชาติไทยครบรอบ 31 ปี โดยมี นายโตหอง  แซ่หลี่   ประธานชมรมปิยะมิตรไทยกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย 

พลโทปิยะวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4

พลเอกพัชรพงษ์ อินทรสุวรรณ หน.คทง.สานต่อที่พ่อทำ/ปษ.ผอ.ศปร.บก.ทท.

พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค 4 และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมปิยะมิตรไทย

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต.

นายอนุชิต  ตระกูลมุทุตา    ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

นายโจว ไห่ เฉิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา

นายพรสรรค์  สันติวรคุณ  รองประธานชมรมสมาคมและมูลนิธิหาดใหญ่  และผู้มีเกียรติทุกท่าน

และวันนี้ได้มีการประชุมสามัญประจำปีของชมรมปิยะมิตรไทย  ได้เลือกประธานคนใหม่สมัยที่หก  ได้นายซุ่นเต๋อ แซ่เซ่ เป็นประธานฯ 

 

พร้อมกันนี้ภายในงานได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนกองทุนก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ปิยะมิตร จำนวนเงิน 10,000 – 49,999 บาท และมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนกองทุนก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ปิยะมิตร  จำนวนเงิน 50,000 บาทขึ้นไป และมีการแสดงโชว์เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ 30 ปี การเข้าร่วมพัฒนาชาติไทย อย่างสวยงาม  

   ”  การก่อตั้งชมรมปิยะมิตรไทย 10 ปีแล้ว การเข้าร่วมพัฒนาชาติไทย 31 ปีแล้ว 10ปีและ 31 ปีเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ในนั้นเป็นความลำบากของชาวปิยะมิตรในการบุกเบิกต่อสู้ ชีวิตแต่พวกเรามีวินัยมีความมุ่งมั่น จิตวิญญาณของอดีตไม่เคยท้อแท้ พวกเราสามัคคีกันกลมเกลียว เคารพอาวุโสและคนพิการ  รักสันติภาพ รักชาติ จึงจะได้ความสำเร็จสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง หมู่บ้านตัวอย่างและลูกหลานชาวปิยะมิตร 95% จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในนั้นมี 20% จบปริญญาโท เป็นความภูมิใจของชมรมปิยะมิตรไทยและสังคม ความสำเร็จเหล่านั้น จะไม่เกิดขึ้นหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากหลายๆท่าน

เป้าหมายของพวกเราในตอนนี้คือ การสร้างพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ปิยะมิตรให้สำเร็จ ซึ่งจะเป็นสถานที่จัดแสดงข้อมูลประวัติศาสตร์และประวัติของชาวปิยะมิตรให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และศึกษา ประวัติของปิยะมิตรเป็นส่วนหนึ่งของประวัติเบตงและภาคใต้ และเป็นประวัติส่วนหนึ่งของประเทศไทย ปฎิเสธไม่ได้ว่าเราอยู่ร่วมกันอย่างสันติ นับเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาโลก ” 

ในการก่อสร้างจำเป็นต้องใช้ทุน30ล้านบาท จึงขอเรียนเชิญท่านบริจาคสมทบทุนก่อสร้างเพื่อเป็นการกุศลของชมรมกับสังคม

ผมขอเป็นตัวแทนสมาชิกชมรมปิยะมิตรไทยที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรจีนคอมนิสต์ ขอแก้ข่าวอดีตไม่เคยเป็นโจร ปัจจุบัน อนาคตก็ไม่เป็น ครับ  นายโตหอง  แซ่ลี่ กล่าว 

 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics